Những thông tin với các trải nghiệm đầy đủ nhất

11-07-2024

Uncategorized @vi

VƯỜN DƯỢC LIỆU “XANH – SẠCH”

VƯỜN DƯỢC LIỆU “XANH – SẠCH” 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊, 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 Nghỉ dưỡng & phục hồi bởi những giá trị từ vườn nguyên liệu – dược liệu xanh sạch hữu cơ chính tại 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧 thông qua những ‘điểm chạm’ cảm […]

03-07-2024

Uncategorized @vi

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

       

21-06-2024

Uncategorized @vi

Company Trip nghỉ dưỡng & Teambuilding doanh nghiệp

ĐIỂM ĐẾN GẮN KẾT 𝑇𝑢̛̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐍𝐘 𝐓𝐑𝐈𝐏 | Nghỉ dưỡng và Team Building doanh nghiệp Không chỉ là điểm đến của nghỉ dưỡng cá nhân, gia đình, 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧 với không gian sự kiện ngoài trời là điểm đến cho các hoạt động […]

Đăng ký nhận tin tức khuyến mãi