TUẦN CHAY THANH LÀNH
Cùng 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭 kính mừng mùa Phật Đản an lành, tràn đầy hỷ lạc
𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́, 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛.
Từ ngày 20 - 25/05/2024, Stelia Beach Resort và nhà hàng 𝐀𝐫𝐨𝐦𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 xin trân trọng mời quý khách địa phương cùng du khách bước vào hành trình “Đánh Thức Mộc Vị” với thực đơn đa dạng món chay tinh túy đón chào dịp lễ ý nghĩa.
🌿🌿 Tinh Hoa Ẩm Thực Chay

Trọn vẹn hương vị thiên nhiên mộc mạc & thuần khiết với thực đơn chay 06 món, chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, giúp cân bằng cả cơ thể và tinh thần:
"𝑆𝑢́𝑝 𝑛𝑎̂́𝑚 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 & 𝑛𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔
𝐶ℎ𝑎̉ 𝑔𝑖𝑜̀ 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑎̣ & 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑑 𝑇ℎ𝑎́𝑖
𝐶𝑜̛𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑦 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒
𝐶ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̂́𝑚 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑡𝑢̛́ 𝑣𝑖̣
𝑀𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑀𝑎𝑐𝑎𝑜
𝑇𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦"

Đặc biệt,
GIẢM 1O% HÓA ĐƠN
Khi đặt bàn trước ngày 22/05/2024

Cùng 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑦 𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛
𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑖̣𝑛ℎ, 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑜̣𝑛𝑔, 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑔𝑎̆́𝑚 & 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀!