STELIA PIZZA FAMILIA

Cuối tuần bè bạn la cà
Bia muốn lạnh thì thêm đá
Cần vui nhâm nhi miếng pizza
🎄 STELIA chào tháng 12 với 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗦𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 mùa Lễ Hội tiếp tục giới thiệu siêu phẩm đại tiệc #𝕡𝕚𝕫𝕫𝕒:
Size ӾӾӾⱠ 4 vị - 𝙎𝙩𝙚𝙡𝙞𝙖 𝙋𝙞𝙯𝙯𝙖 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖
Topping ᴛʜịᴛ xôɴɢ ᴋʜóɪ 🥓 size M - 𝙂𝙤𝙯𝙤 𝙋𝙞𝙯𝙯𝙖 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡
Topping ʜảɪ sảɴ 🍤 size M - 𝘼𝙧𝙤𝙢𝙖 𝙋𝙞𝙯𝙯𝙖 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡
Topping ʀᴀᴜ ᴄủ 🥕 size M - 𝙏𝙚𝙧𝙧𝙖 𝙋𝙞𝙯𝙯𝙖 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡
👉 Đặc biệt : 𝐁𝐔𝐘 𝟏 𝐆𝐄𝐓 𝟏
⏱ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐇𝐎𝐔𝐑: Từ 16-18h hàng ngày
⏱ Thứ 4 hàng tuần
𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑘𝑒́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔
Đến và thưởng thức cùng 𝙂𝙤𝙯𝙤 nhé các Homies ơi .❤️
------------------
𝙂𝙤𝙯𝙤 𝘽𝙧𝙚𝙬 𝙃𝙤𝙪𝙨𝙚
Beer | Pizza | More